Jaarverslag 2016

Subsidies

Het A+O fonds Gemeenten stimuleert gemeenten om praktijkkennis te ontwikkelen én toe te passen. Subsidieregelingen zijn daarvoor een belangrijk instrument.

Het A+O fonds Gemeenten stimuleert gemeenten om praktijkkennis te ontwikkelen én toe te passen. Dit om een beter functionerende gemeentelijke sector te realiseren. In de Subsidiewijzer 2017 staat hoe subsidieregelingen daarbij helpen.

Met de regelingen ondersteunden we de doelstellingen uit de programma’s ‘Overheid in Beweging’ en ‘Meester in je Werk’. In 2016 ontving het A+O fonds Gemeenten in totaal 663 subsidieaanvragen vanuit 212 organisaties. Het betroffen aanvragen voor de volgende subsidieregelingen:

  • Innovatieve Projectenregeling
  • Impulsregeling
  • ImpulsPlusregeling
  • Jongerenregeling
  • Startkwalificatieregeling

Daarnaast is er een groot aantal gesprekken gevoerd met gemeenten en stond de subsidiedesk dagelijks veel mensen te woord.

Innovatieve Projectenregeling

De Innovatieve Projectenregeling is bedoeld voor innovatieve projecten van gemeentelijke organisaties. De regeling ondersteunt bij het realiseren van deze ideeën. In 2016 zijn er 64 aanvragen gedaan voor de Innovatieve Projectenregeling. Daarvan waren 17 aanvragen voor projecten binnen ‘Meester in je Werk’ en 47 voor ‘Overheid in Beweging’-projecten.

Impulsregeling en ImpulsPlusregeling

Voor de Impulsregeling kwamen in 2016 179 aanvragen binnen. 123 voor ‘Meester in je Werk’-projecten en 56 voor ‘Overheid in Beweging’. Deze regeling subsidieert trainingen en korte adviestrajecten waarbij onder andere de nadruk ligt op vakmanschap en ambtelijke professionaliteit. De ImpulsPlusregeling is sinds september 2016 beschikbaar. Dit is een aparte subsidieregeling die samenwerking tussen gemeenten ondersteunt.

Jongerenregeling

Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten met de Jongerenregeling om het aannemen van jongeren te stimuleren. In 2016 was de regeling voor het eerst een volledig jaar beschikbaar. 117 organisaties deden een aanvraag. Deze waren als volgt verdeeld:

234

jongerenbaan (1 jaar, 2 jaar of vast)

119

traineeships (1 of 2 jaar)

20

leerbaan MBO of leertraject HBO

45

werkervaringsplekken

Startkwalificatieregeling

Deze regeling blijkt te gecompliceerd en niet aan te sluiten op de wensen van de gemeenten. Daardoor is besloten het budget van deze regeling over te hevelen naar de andere subsidieregelingen.

Publicaties

De subsidies leverden interessante publicaties op. Zo staan op de website van A+O fonds Gemeenten praktijkverhalen over succesvolle innovatieve projecten uit 2016. Daarnaast verschenen er tweets en nieuwsberichten over interessante subsidieaanvragen van de Impulsregeling.

Ook in 2016 werd het project 3-2-1-Co! uitgevoerd. Een initiatief om vernieuwende ideeën over persoonlijke of organisatieontwikkeling te verwezenlijken. Uit alle inzendingen werden uiteindelijk de beste 10 gekozen. Deze projecten zijn met steun van het A+O fonds in de praktijk gebracht. Eind 2016 bleek dat het merendeel van de projecten van de deelnemende gemeenten zijn uitgevoerd. De resultaten van drie jaar 3-2-1-Co! zijn begin 2017 gedeeld in de publicatie ‘De Kunst van Innoveren’. 

#954871

Monique van Etten-Wiedemeijer,
Manager Mobiliteitscentrum West-Brabant

"In de regio West-Brabant besteden gemeenten elk jaar 34 miljoen euro aan externe inhuur. Door het delen van capaciteit kan dit voor een groot deel teruggebracht worden."

LEES MEER...

left
moniquevanettenwiedemeijer

3-2-1-Co: samen de beste ideeën nog sterker maken 

Ze zijn talrijk en divers, de uitdagingen waar gemeenten mee te maken hebben. Om ze op te lossen, zijn innovatieve ideeën nodig. En manieren om die ideeën om te zetten naar de praktijk. Dat lukt beter als je het samen doet. Daarom organiseerde A+O fonds Gemeenten alweer voor de derde keer 3-2-1-Co. Een uniek platform om samen met andere professionals uit de sector en onder begeleiding van Ynnovate de beste ideeën nog verder uit te werken. De winnaars? Die flexibiliseren de gezamenlijke arbeidsmarkt. En koppelen jong talent écht aan oude kennis en ervaring.

Monique van Etten-Wiedemeijer is manager van het Mobiliteitscentrum West-Brabant. Het centrum coördineert onder meer de inhuur van externe medewerkers voor 25 gemeenten in de regio. En dat gaat om flinke bedragen. Van Etten: “Alleen al in de regio West-Brabant besteden gemeenten elk jaar 34 miljoen euro aan externe inhuur. En dat hoeft echt niet teruggebracht naar nul, maar door het delen van capaciteit kan dit wel voor een groot deel teruggebracht worden.”

Van Etten geeft een voorbeeld: “Als een kleinere gemeente haar projectmanager vastgoed geen voltijd dienstverband kan bieden, is de kans groot dat die manager verder gaat kijken. Maar als hij 20 uur bij de ene gemeente kan werken en 20 uur bij een andere, verandert dat de zaak. En voorkom je misschien dat beide gemeenten iemand extern moeten inhuren.”

Weerstand overwinnen

Dat het kán, capaciteit flexibel inzetten over meerdere gemeenten, is zeker voor Van Etten. “In de regio hebben we al twee programma’s draaien met oud-trainees die zelf het initiatief hebben genomen om flexibel te gaan werken voor de regio: BRAM en PuMa. Dat laat zien dat het echt mogelijk is.

Gemeenten staan bij aanvang garant, maar inmiddels draaien die projecten al rendabel. Daarom willen we vaste medewerkers ook flexibiliseren. Maar daarvoor moet er nog wel wat overwonnen worden.

Veel medewerkers willen bijvoorbeeld de garantie dat ze na een aantal jaren hun oude baan terug kunnen krijgen. En leidinggevenden staan ook niet altijd te juichen. Die zijn bang dat ze hun meest getalenteerde medewerkers voor een deel of helemaal kwijtraken en dat ze geen ruimte krijgen om een nieuwe medewerker aan te nemen. Door mensen een bovengemeentelijke aanstelling te bieden, bijvoorbeeld bij de regio, zorg je dat gemeenten ook weer vrije formatieplaatsen krijgen. Dan kunnen ze dus ook weer jongeren aannemen.”

Invalshoeken en doorrekenen

De finaledag van 3-2-1-Co bracht een hoop inspiratie en energie, volgens Van Etten. “We zaten aan tafel met mensen van de vakbonden, van de VNG, van grote gemeenten en van Ynnovate. Dat hielp enorm om het idee van alle kanten te belichten. En ook heel fijn: iedereen was enthousiast. De input uit andermans gezichtspunt is heel waardevol. We hebben het vooral gehad over manieren om aandacht te creëren, manieren om de zekerheid voor medewerkers zo hoog mogelijk te houden en over het belang van de financiële onderbouwing.

Dat blijft altijd ingewikkeld: een idee als dit onderbouwen met een goed financieel model. Maar als we dat niet doen, krijgen we ook de gemeentesecretarissen niet mee. Dat ons idee de hoofdprijs won, helpt sowieso enorm. Zo heeft TNO ons geholpen bij de financiële onderbouwing.”

U bent hier

Financieel jaarverslag