Jaarverslag 2016

Overige activiteiten

Naast bovengenoemde thema’s vonden er nog in 2016 nog meer activiteiten plaats die het vermelden waard zijn.

Bepaalde activiteiten, die plaatsvonden in 2016, zijn niet onder te verdelen in eerdergenoemde thema’s. Desalniettemin zijn ze het vermelden meer dan waard:

  • Communicatie
  • De A+O Collegereeks
  • Het HR-festival 2016

Communicatie

Heldere communicatie is belangrijk, zo weet ook het A+O fonds Gemeenten. Daarom werden in 2016 verschillende communicatiekanalen ingezet. Een website, sociale media, (online) publicaties, nieuwsbrieven, bijeenkomsten en magazines: allemaal werden ze gebruikt om gemeentelijke organisaties en medewerkers te bereiken. De cijfers op een rijtje:

  • De website van het A+O fonds Gemeenten werd in 2016 111.000 keer bezocht. Maandelijks waren er ongeveer 9000 bezoekers. Daarvan bezocht ruim 80% van de bezoekers de website via een computer of laptop.
  • Op de website waren in 2016 34.000 downloads van, en 124.000 clicks naar een publicatie of document.
  • In 2016 waren er vier uitgaven van het A+O Magazine. 56.000 bezoekers/lezers lazen deze publicaties.
  • 2016 was het jaar van 24 A+O Nieuwsbrieven. Het openingspercentage van deze brieven was 35,7% en de clickrate 8,76%. In totaal abonneerden 4056 mensen zich op de nieuwsbrief.
  • Social media nam ook in 2016 een prominente plaats in. De Twitteraccounts @AenOGemeenten en @_Ambt24 hadden eind 2016 respectievelijk 1742 en 818 volgers. (@_Ambt24 is een account voor het, door het A+O fonds Gemeenten georganiseerde, 24-uurs festival waarbij het vakmanschap van de ambtenaar werd gevierd.) Daarnaast was LinkedIn een belangrijk kanaal. De bedrijfspagina van het A+O fonds Gemeenten had eind 2016 494 volgers. De besloten groep op LinkedIn had 1100 leden.  
  • In totaal verzorgde het A+O fonds Gemeenten 73 bijeenkomsten in 2016.

HR-festival 2016

Op initiatief van het A+O fonds Gemeenten, Provincies en Waterschappen vond 13 oktober 2016 het HR-festival 2016 plaats in Den Bosch.

De Bossche wethouder Huib van Olden opende het festival. Daarna sprak gedragsbioloog Patrick van Veen over leiderschap en veranderen. Het programma bestond vervolgens uit 4 rondes waarin 42 workshops plaatsvonden. Deze workshops verzorgden ambtenaren uit de  sectoren Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Daarnaast werd er in elke ronde een lezing gehouden door een professionele spreker.

Op het HR-festival waren 685 mensen aanwezig. Uit de aanmeldingen bleek dat daarvan 69% gemeentelijke medewerkers waren. De bezoekers waardeerden het festival goed, zoals blijkt uit de gemiddelde cijfers:

7,3

introfilm

8,8

hoofdspreker Patrick van Veen

97%

adviseert anderen om het volgende HR-festival te bezoeken

7,2

dagvoorzitter

8,4

locatie

7,9

festival in zijn geheel

A+O Collegereeks

In 2016 startte het A+O fonds Gemeenten met de A+O Collegereeks in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam). Verschillende experts gingen daarbij in op onderwerpen zoals generatiemanagement, vakmanschap en 70-20-10 leren.

496 mensen vonden hun weg naar de colleges en beoordeelden het initiatief enthousiast. De collegereeks krijgt daarom een vervolg in 2017. Bekijk het programma en de sprekers voor 2017.

U bent hier

Financieel jaarverslag