Jaarverslag 2016

Overheid in Beweging

Door onder meer de decentralisaties, digitalisering en de omgevingswet verandert het gemeentelijke takenpakket. Gemeentelijke organisaties en hun medewerkers moeten hierop flexibel en creatief reageren. Ook in 2016 ging het A+O fonds Gemeenten daarom aan de slag met het programma “Overheid in beweging”. 

De overheid is in beweging. Door meer diverse vragen uit de samenleving verandert haar takenpakket. Ook decentrale overheden hebben hiermee te maken. Bovendien bezuinigen gemeenten, terwijl ze daarnaast hun dienstverlening verbeteren. Dit vraagt om flexibele en leergierige gemeentelijke organisaties. 

Het A+O fonds Gemeenten ging daarom ook in 2016 aan de slag met het programma “Overheid in beweging”. Met dit programma ondersteunen we gemeenten bij de veranderingen die op hun afkomen. Daarbij wordt kennis over leren en veranderen bevorderd. De focus ligt op de Human Resource(HR)-afdeling van gemeenten. In 2016 voerde het A+O fonds Gemeenten drie projecten uit:

  • Lerende overheid
  • Instroom jongeren
  • Ondernemingsraad (OR) en Overheid in Beweging

Lerende overheid 

“Lerende overheid” bestaat uit vijf onderdelen, waarbinnen allerlei producten zijn opgeleverd. Producten die ambtenaren voorbereiden op de veranderingen waarmee ze te maken krijgen:

1. Leren in sociaal domein

Binnen leren in het sociaal domein organiseerden we twee leernetwerken, waaraan dertig mensen deelnamen. Hierbij lag de focus op de actuele verander- en leervraagstukken in het sociaal domein. Daarnaast was 70:20:10 leren een van de onderwerpen in de A+O Collegereeks 2016.

##e5ddda

Over leren in het sociaal domein lees je meer in het artikel ‘Het vertrouwen van dertien Zeeuwse gemeenten’.
(A+O magazine van december 2016)

2. HR2020  

HR2020 ondersteunt de HR-afdelingen van gemeenten in het verder professionaliseren van verander- en leeropgaven. Daarvoor zijn in 2016 verschillende leerbijeenkomsten gehouden. Zo waren er inspiratiesessies en trainingen met allerlei thema’s:

  • Drie I-sessies HR2020 met als thema’s ‘Organisatieverandering’, ‘Theorie U-start’ en een vervolgsessie.
  • Drie inspiratiesessies HR2020 met als thema’s ‘Ben jij als HR-adviseur klaar voor 2020’.
  • Drie trainingen HR2020 ‘In dialoog over vernieuwing’.
  • Drie I-sessies/werkateliers HR2020, in samenwerking met VNG, in het kader van de Omgevingswet. 
  • Een I-sessie HR2020 ‘Strategische vernieuwing met HR-teams’. 

In totaal namen 107 mensen deel aan de inspiratiesessies.

Verder verzorgde het A+O fonds Gemeenten in 2016:

Vijf Transformatie Arena’s

Dit zijn ontwikkelingstrajecten voor gemeentelijke HRM-en organisatieadviseurs, met als doel: een verbeterd handelingsrepertoire ten opzichte van veranderopgaven. In totaal deden 60 mensen mee met de Transformatie Arena’s.

Zeven regionale leerbijeenkomsten

Deze leerbijeenkomsten maakten de verbinding tussen het primaire proces, het hoofddoel van gemeenten en de rol van HR hierin. 

De HR2020 Trainingen – Trainerspool

Gemeenten nemen hieruit de bovengenoemde inspiratiesessies, trainingen en regionale bijeenkomsten af.

Vier vragenlijsten ‘Waardering toegevoegde waarde HR’

Dit om de gemeentelijke HR-afdelingen te ondersteunen. HR krijgt door middel van deze vragenlijsten feedback op hun dienstverlening en rol ten opzichte van het gemeentelijke primaire proces.

De Routekaart HR Gemeenten 2020

Dit instrument biedt antwoorden voor HR-personeel dat voor veranderopgaven staat en het primaire proces wil versterken en vernieuwen. De Routekaart is tot november 2016 354 keer gedownload. In november 2016 is de Routekaart vernieuwd en daarna 708 keer gedownload (tot april 2017).

3. Digitalisering en de toekomst van het werk

Voor dit onderdeel riep het A+O fonds Gemeenten het leernetwerk Datagedreven Sturing in het leven. In 2016 waren er zeven bijeenkomsten over werken met big data en datagedreven sturing. Het leernetwerk eindigde in 2017 met een publicatie over datagedreven sturing en de HR-aspecten hiervan.

4. Verander- en Leermiddagen

Verschillende gemeenten namen in 2016 deel aan een van de 4 Verander- en Leermiddagen (V&L- middagen) van het A+O fonds Gemeenten. Deze middagen richtten zich op actuele thema’s, zo kwamen onder andere digitalisering en veranderopgaven aan bod.

5. Strategische Personeelsplanning

Het A+O fonds Gemeenten bracht in 2016 een publicatie rondom Strategische Personeelsplanning (SPP) uit. Voor veel gemeenten is SPP moeilijk te realiseren. De publicatie ‘De Kunst van… het Plannen’ biedt hiervoor handvatten en is in 2016 1085 keer bekeken.


Verjongende gemeenten

Met het project ‘Instroom jongeren’ helpt het A+O fonds Gemeenten decentrale overheden te verjongen. Dit is belangrijk om gemeenten vitaal en toekomstbestendig te maken. Het generatiepact is één van de afspraken tussen werkgevers en werknemers om dit te realiseren. Het biedt medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid minder te werken. Het geld dat de gemeente met het generatiepact bespaart, is bedoeld om jonge medewerkers een baan aan te bieden.

Rondom het generatiepact waren in 2016 zes informatiebijeenkomsten. Daarnaast is een online Toolkit Generatiepact ontwikkeld. De instrumenten uit de toolkit helpen te bepalen of een generatiepact bruikbaar is voor een gemeente en om daadwerkelijk een generatiepact te sluiten. De toolkit is sinds januari 2017 beschikbaar en sindsdien 1999 keer weergegeven (tot 1 april 2017).

#796d74

Over het generatiepact lees je meer in het artikel 'Het generatiepact als vliegwiel voor een vitale organisatie'.
(A+O magazine van december 2016)

Weergaven Toolkit Generatiepact periode januari – maart 2017

1999

toolkit

330

nieuwsbericht

175

vraag & antwoord

212

downloads

1016

stappenplan

236

toolspagina

164

nuttige links

Om verjonging te stimuleren had het A+O fonds Gemeenten ook in 2016 een partnership met jongerennetwerk FUTUR. Door middel van workshops en paneldiscussies wisselden beide partijen kennis uit. Daarnaast was het A+O fonds Gemeenten deel van de jury bij de voorselectie van ‘de Jonge ambtenaar van het jaar-verkiezing’ en hebben beide partijen samengewerkt aan de publicatie ‘De kunst van… Traineeships’. Deze publicatie is in 2016 1355 keer bekeken.

U bent hier

Financieel jaarverslag