Jaarverslag 2016

rgb(217,230,241)

Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten om hier optimaal invulling aan te geven. Dit doen we onder andere met onze subsidieregelingen die aansluiten op de thema’s van dit online jaarverslag. Maar ook door middel van publicaties, trainingen en leer-/ netwerkbijeenkomsten. Leren van en met elkaar, op lokaal, regionaal en landelijk niveau, staat centraal.​

Bert de Haas, in 2016 voorzitter van het A+O fonds Gemeenten: "Het is een inkoppertje, maar eigenlijk ben ik trots op al onze activiteiten."

LEES MEER

Overheid in Beweging

Door onder meer de decentralisaties, digitalisering en de omgevingswet verandert het gemeentelijke takenpakket. Gemeentelijke organisaties en hun medewerkers moeten hierop flexibel en creatief reageren. Ook in 2016 ging het A+O fonds Gemeenten daarom aan de slag met het programma “Overheid in beweging”. Lees meer... 

Meester in je werk

Gemeenten veranderen. Medewerkers met de juiste kennis, houding en vaardigheden zijn essentieel. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Het programma ‘Meester in je werk’ ondersteunt daarbij. Lees meer...

#8f6fb3

“Wij raakten geïnspireerd doordat het A+O fonds de actieweek aankaartte. Daarnaast bood het fonds ook heel praktische steun.”

LEES MEER

Paule Kok
Loopbaancoach, CapTalent

Basis op orde

De thema’s ‘Overheid in beweging’ en ‘Meester in je werk’ stonden in 2016 centraal. Maar ook de ‘basis’ werd niet uit het oog verloren. Dat wil zeggen: binnen het thema ‘Basis op orde’ ondersteunden we gemeenten met bestaande instrumenten zoals de Personeelsmonitor, arbocatalogi, het GIR en de RIE. Lees meer...

#e4a022

Marcella Schut-Mosheuvel
Beleidsadviseur Personeel & Organisatie,
gemeente Alphen aan den Rijn

“De personeelsmonitor biedt vooral inzicht in onze HR-kengetallen en hoe die zich verhouden tot die van andere gemeenten.”

LEES MEER

Subsidies

Het A+O fonds Gemeenten stimuleert gemeenten om praktijkkennis te ontwikkelen én toe te passen. Subsidieregelingen zijn daarvoor een belangrijk instrument. Lees meer...

#954871

"In de regio West-Brabant besteden gemeenten elk jaar 34 miljoen euro aan externe inhuur. Door het delen van capaciteit kan dit voor een groot deel teruggebracht worden."

LEES MEER

Monique van Etten-Wiedemeijer
Manager Mobiliteitscentrum West-Brabant

Overige activiteiten

Naast bovengenoemde thema’s vonden er nog in 2016 nog meer activiteiten plaats die het vermelden waard zijn. Lees meer...

U bent hier

Financieel jaarverslag