Jaarverslag 2016

Een trotse voorzitter

In 2016 was Bert de Haas voorzitter van het bestuur van het A+O fonds Gemeenten. Als eindverantwoordelijke voor de dagelijkse uitvoering, is De Haas bij uitstek de persoon om terug te blikken op 2016. Wat waren de meest opvallende activiteiten? Waarop is De Haas het meest trots? En wat heeft 2017 in petto?

“Het is een inkoppertje, maar eigenlijk ben ik trots op al onze activiteiten”, begint De Haas. “In 2016 ondersteunden we ambtenaren op zóveel manieren. Het is onmogelijk om daarin een keuze te maken.” Het A+O fonds Gemeenten ondersteunde bovendien bij verschillende ontwikkelingen in de gemeentelijke sector. De Haas: “Onze activiteiten sloten aan bij bepaalde trends. Ze zijn als het ware op maat gemaakt. Elke activiteit was belangrijk voor een specifieke ontwikkeling.” 

Het generatiepact

Zo is er een sterke vergrijzing en ontgroening onder gemeentelijk personeel. Volgens De Haas vroeg deze ontwikkeling om een oplossing. “Meer instroom van jongeren biedt uitkomst, maar dat was afgelopen jaar niet makkelijk. Er waren weinig openstaande vacatures binnen gemeenten.” A+O fonds Gemeenten besloot daarom het generatiepact te ondersteunen: een set van afspraken tussen werkgevers en werknemers om verjonging te realiseren. 

“Van alle projecten in 2016 is het generatiepact mij ook het meest bijgebleven”, vertelt De Haas. “Bij dit initiatief werkten we aan een online toolkit, maar ook aan het ‘Generatiepact on tour’. Een reeks van workshops om het pact te verduidelijken. Ik verzorgde daarin zelf een sessie en daar heb ik prettige herinneringen aan. Het is leuk om te zien hoe de activiteiten van het fonds direct aansluiten én bijdragen aan goede ontwikkelingen in de sector.”

Meester in je werk

Een ander belangrijk traject was de doorontwikkeling van het digitale loopbaanplein ‘Meesterinjewerk.nl’. Met dit platform richt het A+O fonds Gemeenten zich direct op de medewerkers. Met de aangeboden instrumenten kunnen ze hun loopbaankansen vergroten. De Haas: “Met de toevoeging van e-learning modules aan Meesterinjewerk.nl, zijn duizenden nieuwe deelnemers aangetrokken. Een succes dat we zeker gaan doorzetten de komende jaren”. 

Acties met impact

De Haas kijkt tevreden terug op 2016: “Als voorzitter probeer je de juiste richting te geven aan de organisatie. Is digitalisering de grote uitdaging de komende jaren? Dan leg je daar de focus op. Daarbij zoek je naar de juiste balans tussen de belangen van organisaties en die van medewerkers. Daar zijn we in 2016 goed in geslaagd”.

Helder, maar wat verwacht De Haas van 2017? “Ik hoop vooral op continuïteit. Dat er aandacht blijft voor belangrijke thema’s als digitalisering, verjonging en loopbaanontwikkeling. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar goed samengewerkt met onze zusterfondsen; het A&O-fonds Waterschappen en het A&O-fonds voor provincies. Hopelijk blijft dat ook zo.” Als voorzitter heeft De Haas daar in 2017 geen invloed meer op. Dan wacht het A+O fonds Gemeenten een nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur.

U bent hier

Financieel jaarverslag